۰۹۰۳۲۶۰۴۲۱۳
منها
ثبت درخواست خدمات
لطفا نوع درخواست خود را انتخاب نمایید.
ضدعفونی اماکن (برای کرونا)
جهت ثبت درخواست ضدعفونی اماکن فرم زیر را تکمیل نمایید.
متراژ
کمتر از ۱۰۰ متر
۱۰۰ تا ۲۰۰ متر
بیشتر از ۲۰۰ متر
نوع محل
منزل
دفترکار
فروشگاه (مغازه)
مدرسه
مهدکودک
ثبت موقعیت روی نقشه
آدرس
عضویت و ثبت درخواست
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
سمپاشی
جهت ثبت درخواست سمپاشی فرم زیر را تکمیل نمایید.
متراژ
کمتر از ۱۰۰ متر
۱۰۰ تا ۲۰۰ متر
۲۰۰ تا ۵۰۰ متر
بیشتر از ۵۰۰ متر
نوع سمپاشی و آفت
خانگی
باغ و باغچه
خانگی
سوسک ریز
سوسک درشت
کک
ساس
موریانه
مورچه
موش
باغ و باغچه
حشره
قارچ
کنه
علف
تقویت
سال ساخت
کمتر از ۱۰ سال
۱۰ تا ۲۰ سال
بیشتر از ۲۰ سال
توضیحات
ثبت موقعیت روی نقشه
آدرس
عضویت و ثبت درخواست
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
باغبانی
جهت ثبت درخواست خدمات باغبانی فرم زیر را تکمیل نمایید.
متراژ
کمتر از ۱۰۰ متر
۱۰۰ تا ۲۰۰ متر
۲۰۰ تا ۵۰۰ متر
بیشتر از ۵۰۰ متر
نوع خدمات
طراحی و اجرای فضای سبز
طراحی و اجرای روف گاردن
گل کاری
چمن کاری
درخت کاری
هرس
نگهداری
توضیحات
مدت زمان تکرار
یک مرتبه
ماهیانه
سالیانه
ثبت موقعیت روی نقشه
آدرس
عضویت و ثبت درخواست
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
مشاوره
جهت دریافت مشاوره در خصوص آفات و روش دفع آنها، خواهشمند است مستندات خود را (عکس، اطلاعات و مشاهدات) بارگذاری نمایید.
ارسال عکس
توضیحات
ثبت موقعیت روی نقشه
عضویت و ثبت درخواست
نام
نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
فروشگاه

طراحی سایت